Четвер, 29 жовтня 2020
Светловодск Актуально

Зміни у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Доводимо до відома страхувальників, що Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 року № 25 затверджена нова редакція Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, яке регулює порядок створення та діяльність комісії (уповноваженого). Дане положення набрало чинності з 25.07.2008 року. Які ж зміни відбулися?


Перше. На новоствореному підприємстві ко¬місію (уповноваженого) із соцстрахування під¬приємства створюють (обирають) у місячний строк після його державної реєстрації. Раніше були дві дати: у місячний строк після реєстрації, якщо це передбачено законодавством, або у той самий термін після рішення про заснування під¬приємства.

Друге. Якщо раніше уповноважений мав при¬ймати рішення щодо надання матеріального за¬безпечення та соціальних послуг спільно із пред¬ставником роботодавця, то тепер це його особис¬тий обов’язок. Він підзвітний одночасно і пред¬ставнику застрахованих осіб, і роботодавцю.

Третє. На великих підприємствах, де зарплату та матзабезпечення із соцстрахування нарахову¬ють і виплачують централізовано, слід створити центральну комісію із соцстрахування підприєм¬ства та можна створювати комісії із соцстраху¬вання в окремих його підрозділах. Із норм старого Положення випливало, що центральні ко¬місії могли з’явитися лише на підприємствах, де понад 1000 працівників. Тепер цього обмеження немає.

Також повноваження кожної з цих комісій де¬тально розписали у п. п. 3.4 і 3.5 коментованого Положення.

Четверте. Серед повноважень комісії (упов¬новаженого) тепер облік осіб, які часто та дов¬го хворіють (яких саме – читайте у пп.3.1.4 Положення), інформування та внесення пропози¬цій щодо зниження рівня захворюваності робото¬давцю та представнику застрахованих осіб.

П’яте. Комісія має засідати відповідно до затвер¬дженого нею плану, але мінімум двічі на місяць (було — не рідше одного разу).

Нагадаємо: уповноваженому розглядати пи¬тання матеріального забезпечення і надання со¬ціальних послуг застрахованим особам треба у міру надходження відповідних звернень.

Шосте. У п. 4.3 Положення читаємо: рішення комісії (уповноваженого) слід оформлювати про¬токолом у день їх прийняття за встановленою формою. Нову форму протоколу опубліковано на стор. 20 Положення.

Сьоме. Положення більше не дозволяє надава¬ти одноразові грошові винагороди членам комісії (уповноваженому) за рахунок коштів Фонду за рішенням його робочих органів. З даним Положенням можна ознайомитися та роздрукувати на сайті Верховної Ради України за адресою: zakon.rada.gov.ua, а також це Положення надруковане в газеті «Все про бухгалтерський облік» від 4.08.2008 р. №71.

Крім цього повідомляємо, що Світловодська виконавча дирекція Фонду соціального страхування отримала додаткові путівки на 3-й квартал 2008 року до санаторію "Гусарське урочище" (Новоукраїнський район) з профілем захворювання органів кровообігу, органів травлення, органів опору та руху, та органів дихання з датами заїзду 25.08.2008 року та 16.09.2008 року. Страхувальникам, яким необхідно оздоровити своїх працівників за вказаними напрямками, необхідно терміново надати до Світловодської виконавчої дирекції ФСС з ТВП додаткові замовлення на отримання путівок до вказаного санаторію. За довідками звертатися по т. 21437, 20757.

Юрій КИРИЧЕНКО,
директор Світловодської виконавчої дирекції ФСС з ТВП.Для того, щоб залишити коментар, увійдіть на сайт через свій профіль у одній з соціальних мереж:Інформація
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

Top