П’ятниця, 24 січня 2020
Корисна інформація

Щодо реєстрації трудових договорів

Щодо реєстрації трудових договорівСтаттею 24-1 Кодексу законів про працю України передбачено обов'язок фізичної особи зареєструвати укладений трудовий договір між працівником і фізичною особою у державній службі зайнятості у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України. Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою (далі Порядок) та Форма трудового договору затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 року №260 (в редакції наказу від 14.10.2010 р. №320), зареєстрованому Мінюстом України 27.06.2001 року за №554/5745.
З врахуванням внесених до Порядку в 2010 році змін на даний час реєстрацію трудового договору у державній службі зайнятості може здійснити сама фізична особа, яка використовує найману працю, або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа. Порядком (в новій редакції) передбачена також можливість зняття з реєстрації трудових договорів державною службою зайнятості за відсутності працівника.


Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою в трьох примірниках повинен бути поданий на реєстрацію до державної служби зайнятості фізичною особою за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

Для реєстрації трудового договору у державній службі зайнятості сторони повинні пред'явити паспорт та подати такі документи:
– фізична особа-підприємець – свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера;
– фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
– працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, трудову книжку, довідку відповідної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
– особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, – довідку відповідної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).

У разі реєстрації трудового договору особою, уповноваженою нотаріальним дорученням фізичною особою, така особа повинна пред'явити паспорт та додатково до вищезазначених документів подати оригінал та належним чином завірену копію нотаріального доручення.

У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору фізична особа (або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа) повинна пред'явити паспорт та подати такі документи:
– фізична особа-підприємець: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально-посвідченим підписом працівника, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідку відповідної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові, його трудову книжку (за наявності);
– фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально засвідченим підписом працівника, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові (за наявності), його трудову книжку (за наявності).

Трудовий договір в день подання всіх необхідних документів реєструється відповідальною особою центру зайнятості у книзі реєстрації трудових договорів, форма якої затверджується Міністерством праці та соціальної політики України.

На кожному з 3-х примірників трудового договору відповідальна особа центру зайнятості робить запис про номер та дату реєстрації та засвідчує своїм підписом і печаткою центру зайнятості.

Якщо працівник був відсутній при проведенні реєстрації трудового договору, відповідальна особа центру зайнятості повертає фізичній особі (або за нотаріальним дорученням уповноваженій нею особі) два примірники договору з від-міткою про реєстрацію. Фізична особа зобов'язана вручити під розписку працівникові один примірник трудового договору протягом трьох робочих днів з дня його отримання, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також фізична особа зобов'язана повернути працівникові трудову книжку із записом про прийняття на роботу.

На даний час Порядком передбачена можливість зняття з реєстрації трудового договору за відсутності працівника, а саме: така можливість передбачена у разі розірвання трудового договору за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених КЗпП України (наприклад, в разі розірвання трудового договору з працівником відповідно до п.4 ст.40 КЗпП України в зв'язку з прогулом без поважної причини). В таких випадках фізична особа зобов'язана письмово повідомити про свій намір працівникові та у визначені строки провести передбачений законодавством розрахунок. Для зняття з реєстрації трудового договору, в цих випадках, фізичній особі необхідно подати до державної служби зайнятості наступні документи:
1) примірник трудового договору;
2) заяву про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору;
3) копії документів, що підтверджують направлення працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), а у разі неможливості вручення поштового відправлення — копії підтвердних документів;
4) копії документів, що підтверджують проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати. У цьому випадку центр зайнятості повідомляє працівника про зняття трудового договору з реєстрації.

За зверненням працівника, який не був присутнім під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом 3-х робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у примірнику трудового договору працівника та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений фізичною особою.

У разі коли документи, що подаються для реєстрації чи зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають встановленим вимогам, органи державної служби зайнятості повертають їх без вчинення будь-яких дій із зазначенням причини.

В період дії трудового договору між працівником та фізичною особою-роботодавцем трудова книжка зберігається безпосередньо у найманого працівника. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести до трудової книжки працівника записи про прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідно до п.2.20-1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Реєстрація трудових договорів в центрі зайнятості є не тільки способом легалізації трудових відносин між найманими працівниками та фізичними особами-роботодавцями, а служить також правовою гарантією можливості захисту інтересів сторін у суді.

Н.Обламська,
головний спеціаліст-юрисконсульт СМРЦЗ.Для того, щоб залишити коментар, увійдіть на сайт через свій профіль у одній з соціальних мереж:Інформація
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

Top