Неділя, 16 травня 2021
Економіка

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляєДіяльність будівельних підприємств Кіровоградської області за січень-лютий 2011 року
У січні-лютому 2011р. будівельниками області виконано робіт на суму 32,4 млн.грн., що на 3,5% менше порівняно з січнем-лютим 2010р.
Зменшення обсягів будівництва в основному відбулося за рахунок підприємств, які займалися будівництвом будівель та споруд, обсяги яких зменшились на 9,3%, а питома вага в загальному обсязі будівництва в січні-лютому 2011р. становила 80,3%.


Скоротили обсяги будівництва порівняно з січнем-лютим 2010р. підприємства м. Кіровограда, Гайворонського та Кіровоградського районів. Скорочення обсягів будівельних робіт пов’язано з відсутністю замовлень та недостатнім фінансуванням.

Сприятливі умови склались для будівельних підприємств міст Олександрії, Знам’янки та Світловодська, Олександрійського, Долинського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Маловисківського, Бобринецького, Добровеличківського та Петрівського районів.

Будівельні підприємства Вільшанського, Голованівського, Знам’янського, Компаніївського, Новгородківського, Новоархангельського, Олександрійського, Онуфріївського, Світловодського, Ульяновського та Устинівського районів будівельні роботи не виконували.

Будівельними підприємствами обласного центру виконано 44,3% загальнообласного обсягу будівельних робіт.

У січні-лютому 2011р. працювало 50,8% загальної кількості будівельних підприємств області.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування у 2010 році

Упродовж 2010р. кількість працівників, які відповідно до законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" мали статус державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування м. Світловодська зменшилася порівняно з попереднім періодом на 2,5% і на 31 грудня 2010р. становила 475 осіб (4,6% загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування області).

Державні службовці складали 69,9%, посадові особи місцевого самоврядування – 30,1%. Серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування жінки становили 83,2%.

Доходи від послуг пошти та зв’язку у січні 2011 року

Доходи від основної діяльності підприємств області, що надають послуги пошти та зв’язку, у січні 2011р. склали 34,4 млн. грн., що на 0,9% менше ніж у січні 2010р.

Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг мобільного зв’язку – 18 млн. грн., телефонного міського – 4,1 млн. грн., поштового – 4 млн. грн., комп’ютерного – 3 млн. грн., телефонного міжміського – 2,2 млн. грн.

Доходи від послуг пошти та зв’язку населенню склали 13,3 млн. грн., що порівняно з cічнем 2010р. більше на 9%, підприємствам – 21,1 млн. грн., що на 6,3% менше.

Зареєстрований ринок праці в м. Світловодську в лютому 2011 року
За даними Світловодського міськрайонного центру зайнятості кількість незайнятих громадян міста, які звернулися до цієї установи за допомогою у працевлаштуванні, на 1 березня 2011р. становила 928 осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня п.р. становила 899 осіб. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 96,9% незайнятих громадян.

Рівень зареєстрованого безробіття по місту на 1 березня п.р. становив 2,72% населення працездатного віку, що на 0,89 в.п. менше відповідного показника по області.

Кількість вільних робочих місць і вакантних посад на 1 березня п.р. становила 54 місця, що на 8% більше ніж на 1 лютого. Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду на початок березня п.р. складало 17 осіб проти 19 осіб на початок лютого.

За сприяння державної служби зайнятості в січні-лютому 2011р. працевлаштовано 241 безробітного мешканця міста.

Короткі підсумки соціально-економічного становища м.Світловодська за січень 2011 року

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2010р. становив 776,8 млн. грн.

Будівництво. У січні 2011р. будівельниками міста виконано робіт на суму 0,8 млн. грн., що в 3,4 р.б. порівняно з відповідним періодом 2010р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні 2011р. перевезено 13,9 тис.т вантажів, що на 24,1% більше ніж у січні 2010р. Вантажооборот зріс в 1,5 раза і склав 3,7 млн.ткм. Перевезено 450,4 тис. пасажирів, що на 1,4% більше ніж у січні 2010р., пасажирооборот зменшився на 0,8% і склав 6,8 млн.пас.км.

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за 2010р. становила 1586 грн.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 лютого 2011р. становила 0,9 тис. осіб, що на 19,8% менше ніж на 1 лютого 2010р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по місту на 1 лютого 2011р. становив 2,69% населення працездатного віку.

Населення. На 1 січня 2011р. в міськраді проживало 55,1 тис. осіб. Упродовж 2010р. чисельність населення скоротилася на 313 осіб.

Короткі підсумки соціально-економічного становища м.Світловодська за січень-лютий 2011 року

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції за січень 2011р. становив 66,2 млн. грн.

Будівництво. У січні-лютому 2011р. будівельниками міста виконано робіт на суму 1,7 млн. грн., що на 42,6% більше порівняно з відповідним періодом 2010р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні- лютому 2011р. перевезено 31 тис.т вантажів, що на 43,5% більше ніж у січні-лютому 2010р. Вантажооборот зріс в 1,7 раза і склав 7,9 млн.ткм. Перевезено 0,9 млн. пасажирів, що на 13,8% менше ніж у січні-лютому 2010р., пасажирооборот збільшився на 1,6% і склав 13,3 млн.пас.км.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня 2011р. становила 0,9 тис. осіб, що на 1,1% більше ніж на 1 лютого 2011р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по місту на 1 березня 2011р. становив 2,72% населення працездатного віку.

Населення. На 1 лютого 2011р. на території міськради проживало 55,1 тис. осіб. Упродовж січня 2011р. чисельність населення скоротилася на 25 осіб.

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств області за жовтень-грудень 2010р.

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств області за жовтень-грудень 2010 року склали 5072,6 млн. грн. та збільшились порівняно з відповідним періодом попереднього року на 1499,2 млн. грн.

У розрахунку на одиницю реалізованої продукції зазначені витрати становили 104,4 коп./грн. та порівняно з відповідним періодом 2009 року збільшились на 10,7 коп./грн.

Нижчі за середні по області операційні витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) спостерігались у фінансовій діяльності – 31,9 коп./грн., виробництві транспортних засобів та устаткування – 73,8 коп./грн., охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 94,4 коп./грн. Перевищили середній показник по області операційні витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) в операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям – 137,5 коп./грн., діяльності готелів та ресторанів та наданні комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту – по 127,6 коп./грн.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року структура операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) змінилась за всіма складовими. Так, частка вартості товарів, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки, амортизації, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та інших операційних витрат зменшилась, проте питома вага матеріальних витрат збільшилась.

Операційні витрати з реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємств області за жовтень-грудень 2010 року

Операційні витрати з реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємств області за жовтень-грудень 2010 року склали 2300,8 млн. грн. та у розрахунку на одиницю реалізованої продукції становили 109,3 коп./грн. Порівняно з відповідним періодом 2009 року операційні витрати на одиницю реалізованої продукції збільшились на 23,2 коп./грн.

Найбільш ефективно спрацювали підприємства, які займались виробництвом транспортних засобів та устаткованням, де витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) склали 73,8 коп./грн., виробництвом шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 91,1 коп./грн. Витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) значно перевищили середній показник по області у виробництві гумових та пластмасових виробів – 123 коп./грн., виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 115,5 коп./грн.

У структурі операційних витрат переважали матеріальні витрати – 73,2% (1683,5 млн. грн.) та витрати на оплату праці – 8,4% (192,9 млн. грн.). Вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки склала 8,1% (186,7 млн. грн.), інші операційні витрати – 4,7% (107,9 млн. грн.), відрахування на соціальні заходи – 3,1% (71,4 млн. грн.), амортизація – 2,5% (58,6 млн. грн.) операційних витрат.

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська за січень-лютий 2011 року

У січні-лютому 2011р. будівельними підприємствами м.Світловодська виконано робіт на суму 1,7 млн. грн., що на 42,6% більше порівняно з січнем-лютим 2010р. (по області – на 3,5% менше). Їх частка становила 5,2% загального обсягу будівельних робіт по області.

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння припало 89,2% загального обсягу будівельних робіт, з поточного ремонту – 8,6%, решта – з капітального ремонту.

На збільшення обсягів робіт вплинула робота підприємств, які займалися будівництвом будівель та споруд.

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську за січень-лютий 2011 року

За оперативними даними за січень-лютий 2011р. автотранспортними підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 31 тис.т вантажів, що на 43,5% більше ніж у січні-лютому 2010р., вантажооборот збільшився на 65,5% і становив 7,9 млн.ткм.

За січень-лютий 2011р. вантажні перевезення здійснювало 4 автопідприємства. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі вантажних перевезень по області у січні-лютому 2011р. склала 6%.

Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємств, якими за січень-лютий 2011р. перевезено 0,9 млн.пасажирів, що на 13,8% менше ніж у січні-лютому 2010р. Пасажирооборот збільшився на 1,6% і склав 13,3 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області у січні-лютому 2011р. склала 5,8%.

Демографічна ситуація на території Світловодської міської ради на 1 лютого 2011 року

Станом на 1 лютого 2011р. в області, за оцінкою, проживало 1009,3 тис. осіб. Внаслідок демографічних процесів за січень 2011 року чисельність населення скоротилася на 671 особу (на 7,8 особи у розрахунку на 1000 жителів).

Станом на 1 лютого 2011р. на території Світловодської міськради проживало 55,1 тис. осіб (5,5% загальної чисельності населення області). За січень 2011р. чисельність населення міськради зменшилась на 25 осіб (у розрахунку на 1000 жителів це становило 5,3 особи).

Скорочення населення міськради стало наслідком перевищення показника природної складової (число померлих більше числа народжених на 34 особи) над позитивним сальдо міграції (число прибулих до міськради більше числа вибулих на 9 осіб).

Робота підприємств сфери послуг у м.Світловодську за січень-лютий 2011 року

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг у січні-лютому 2011р. становив 8,3 млн. грн., у тому числі населенню – на суму 3,5 млн. грн. або 42,2% загального їх обсягу.

У січні-лютому 2011р. питома вага реалізованих послуг по місту становила 1,8% загального обсягу послуг, реалізованих по області.

У лютому 2011р. фактично на ринку послуг працювало 58 підприємств. Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 1152 особи.

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу по місту за січень-лютий 2011р. склав 64,1 грн. проти 69,2 грн. в цілому по області.

Продаж світлих нафтопродуктів та газу в області за лютий 2011 року

У лютому 2011р. 245 автозаправних станцій здійснювали роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу, яких реалізовано на суму 74,2 млн. грн., з них бензину – на 45,8 млн. грн. (4,1 тис.т), дизельного пального – на 18,2 млн. грн. (1,9 тис.т), газу стисненого – на 4,3 млн. грн. (0,7 тис.т), газу скрапленого – на 5,9 млн. грн. (0,7 тис.т).

Продаж бензину в натуральному вимірі порівняно з лютим 2010р. збільшився на 16,1%. дизельного пального – на 12,2%, порівняно з січнем 2011р. – зменшився на 4,7% та 4,3% відповідно.

За січень-лютий 2011р. через мережу АЗС продано 8,5 тис.т бензину. Найбільшим попитом користувався бензин марок А-90-93, частка продажу якого становила 65,5% загального продажу бензину, найменшим – А-72-80 (8,2%). Водночас населенням придбано 3,9 тис.т дизельного пального на суму 36,6 млн. грн.

Запаси бензину на АЗС області станом на 1 березня 2011р. складали майже 4 тис.т, дизельного пального – 1,6 тис.т, газу скрапленого – 0,2 тис.т.

Зареєстрований ринок праці в Кіровоградській області в лютому 2011 року

За даними державної служби зайнятості на обліку цієї установи на 1 березня 2011р. перебувало 21,9 тис. незайнятих громадян області, які шукали роботу, з них половину становили жінки, понад третину – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць і вакантних посад станом на 1 березня п.р. становила 868 проти 844 на початок лютого. Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду в лютому п.р. залишилось без змін та на кінець місяця становило 25 осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня 2011р. становила 21,4 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття по області за січень зріс на 0,18 в.п. і на 1 березня становив 3,61% населення працездатного віку.

За сприяння державної служби зайнятості в лютому 2011р. працевлаштовано 1,7 тис. осіб, що на 11% більше ніж в січні.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в лютому 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 12030,7 тис.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 15,6 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 770,70 грн.

Викиди забруднювальних речовин та парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій м.Світловодська за 2010 рік

У 2010р. в атмосферне повітря області від стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій надійшло 14,8 тис.т забруднювальних речовин, що на 3,4 тис.т (на 18,8%) менше ніж у 2009р.

Від підприємств та організацій м.Світловодська надійшло 282,1 т забруднювальних речовин, що на 0,2 тис.т (на 36,5%) менше ніж у 2009р. Основними забруднювачами довкілля є підприємства добувної (44% загального обсягу викидів забруднювальних речовин) та переробної (40,7%) промисловості, а також підприємства, що займаються виробництвом електроенергії, газу та води (12,7%).

У середньому від діяльності одного підприємства в повітря надійшло 12,8 т забруднювальних речовин. У розрахунку на км2 припадає 6,3 т загального обсягу викидів забруднювальних речовин, на одну особу – 5,1 кг.

У 2010р. найбільше викинуто речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (50,8%), оксиду вуглецю (16,6%) та сполук азоту (16%).

Із загального обсягу викидів 26 т або 9,2% забруднювальних речовин мають парниковий ефект (оксид азоту та метан). Крім того, в атмосферу надійшло 49,3 тис.т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.

Індекс споживчих цін у лютому 2011 року
Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за лютий 2011р. становила порівняно з січнем 2011р. по Україні 100,9%, по області – 100,7%.

Індекс цін виробників промислової продукції у лютому 2011 року

Величина індексу цін виробників промислової продукції по Україні за лютий 2011р. становила порівняно з січнем 2011р. 104,8%.

Інвестиційна активність підприємств за 2010 рік

У розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування за 2010р. вкладено 2440,2 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 9,2% менше ніж у 2009р.

Одним з найбільш вагомих джерел фінансування інвестицій в основний капітал у 2010р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 68% усіх капіталовкладень.

Приросту інвестицій в основний капітал у 2010р. досягнуто в містах Знам’янці, Олександрії та 15 районах, з них більше ніж у 2 рази – у Вільшанському, Компаніївському, Петрівському, Добровеличківському, Онуфріївському, Новоукраїнському, Ульяновському та Олександрійському районах.

Водночас значно зменшились обсяги інвестицій в основний капітал підприємств та організацій міст Кіровограда (на 50,8%), Світловодська (на 31,9%), Маловисківського (на 41,7%), Бобринецького (на 39,2%), Долинського (на 25,4%) та Устинівського (на 25%) районів.

Найбільшу частку (37,7% або 1062,6 млн. грн.) капіталовкладень спрямовано в розвиток промислових видів діяльності. Порівняно з 2009р. обсяги інвестицій в основний капітал у промисловість зменшилися на 44,7%.

Капіталовкладення в розвиток підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства збільшилися в 2,1 раза, а їх частка в загальних обсягах інвестицій в основний капітал становила 31,4%.

У будівництво та технічне переоснащення об’єктів транспорту та зв’язку спрямовано 393,2 млн. грн., що становило 13,9% обсягів інвестицій по області. Капітальні вкладення в їх розвиток збільшились порівняно з 2009р. на 9,4%.

У соціальній сфері спостерігалося збільшення інвестицій у підприємства, що надавали комунальні та індивідуальні послуги та здійснювали діяльність у сфері культури та спорту, в 1,6 рази, установи освіти – на 32,7% та зменшення – в установи охорони здоров’я та надання соціальної допомоги на 53%.

Інвестиції в житлове будівництво склали 249,6 млн. грн., що на 37,6% більше ніж у 2009р.

Експорт товарів за січень-лютий 2011 року

Обсяг експорту товарів області становив 64 млн.дол. США і порівняно з січнем-лютим 2010р. збільшився в 1,8 рази.

Область експортувала товари до 44 країн світу, серед яких найбільші поставки здійснювались до Російської Федерації, Білорусі, Нідерландів, Китаю та Іспанії.

Найбільше було експортовано жирів та олії тваринного або рослинного походження (44% загального обсягу експорту), машин, обладнання та механізмів (32%).

Доходи від послуг пошти та зв’язку у січні-березні 2011 року

Доходи підприємств пошти та зв’язку області від основної діяльності у січні-березні 2011р. склали 105,3 млн. грн., що на 2,8% більше ніж у січні-березні 2010р. Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг зв’язку: мобільного – 53,2 млн. грн., поштового – 14,9 млн. грн., телефонного міського – 12,4 млн. грн., комп’ютерного – 9,2 млн. грн. та телефонного міжміського – 6,4 млн. грн.

На 12% порівняно з cічнем-березнем 2010р. зросли доходи від послуг пошти та зв’язку населенню і склали 40,1 млн. грн. Доходи від послуг підпри-ємствам зменшились на 2,2% і склали 65,3 млн. грн.

Зміни споживчих цін в області у березні 2011 року

Індекс споживчих цін у березні п.р. порівняно з лютим становив 101,2%, з початку року – 103,3% (по Україні відповідно 101,4% та 103,3%).

На споживчому ринку в березні 2011р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 9,2% та 5,3%) підвищились ціни на овочі та фрукти. На 1,2-4,4% подорожчали безалкогольні напої, хліб, цукор, маргарин, макаронні вироби, інші продукти харчування, шоколад, продукти переробки зернових. Разом з цим на 0,9-7,3% подешевшали кисломолочна продукція, масло, свинина, молоко, яйця, тваринні жири.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,6%, у т.ч. алкогольні напої – на 0,9%, тютюнові вироби – на 0,4%.

У сфері охорони здоров’я зростання цін на 0,9%, насамперед, зумовлене подорожчанням амбулаторних послуг – на 1,8%, фармацевтичної продукції – на 0,5% та санаторно-курортних послуг – на 0,4%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 4,7% відбулося за рахунок подорожчання палива та мастил на 9,9%. Крім того, на 2,1% зросла вартість транспортних послуг.

Зареєстрований ринок праці в м.Світловодську в березні 2011 року

За даними Світловодського міськрайонного центру зайнятості кількість незайнятих громадян міста, які звернулися до цієї установи за допомогою у працевлаштуванні, на 1 квітня 2011р. становила 914 осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня п.р. становила 872 особи. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 95,4% незайнятих громадян.

Рівень зареєстрованого безробіття по місту на 1 квітня п.р. становив 2,64% населення працездатного віку, що на 0,78 в.п. менше відповідного показника по області.

Кількість вільних робочих місць і вакантних посад на 1 квітня п.р. становила 72 місця, що на третину більше ніж на 1 березня. Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду на початок квітня п.р. склало 13 осіб проти 17 осіб на початок березня.

За сприяння державної служби зайнятості в січні-березні 2011р. працевлаштовано 375 безробітних мешканців міста.

Короткі підсумки соціально-економічного становища м.Світловодська за січень-березень 2011 року

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-лютий 2011р. становив 136,2 млн. грн.

Капітальні інвестиції. За 2010р. у розвиток економіки міста підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 82,7 млн. грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (81,7% загального обсягу) становили інвестиції в основний капітал.

Будівництво. У січні-березні 2011р. будівельниками міста виконано робіт на суму 2,5 млн. грн., що в 1,7 р.б. порівняно з відповідним періодом 2010р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні-березні 2011р. перевезено 51,8 тис.т вантажів, що на 24,5% більше ніж у січні-березні 2010р. Вантажооборот зріс на 48,2% і склав 13 млн.ткм. Перевезено 1,4 млн. пасажирів, що на 14,7% менше ніж у січні-березні 2010р., пасажирооборот збільшився на 4% і склав 20,6 млн.пас.км.

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за 2010р. становила 1586 грн.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня 2011р. становила 0,9 тис. осіб, що на 3% менше ніж на 1 березня 2011р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по місту на 1 квітня 2011р. становив 2,64% населення працездатного віку.

Населення. На 1 березня 2011р. на території міськради проживало 55 тис. осіб. Упродовж січня-лютого 2011р. чисельність населення скоротилася на 27 осіб.

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську за січень-березень 2011 року

За оперативними даними за січень-березень 2011р. автотранспортними підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 51,8 тис.т вантажів, що на 24,5% більше ніж у січні-березні 2010р., вантажооборот збільшився на 48,2% і становив 13 млн.ткм.

За січень-березень 2011р. вантажні перевезення здійснювало 5 автопідприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі вантажних перевезень по області у січні-березні 2011р. склала 6%.

Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємств, якими за січень-березень 2011р. перевезено 1,4 млн. пасажирів, що на 14,7% менше ніж у січні-березні 2010р. Пасажирооборот збільшився на 4% і склав 20,6 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області у січні-березні 2011р. склала 5,7%.

Наукова та науково-технічна діяльність в області

У 2010р. виконанням наукових та науково-технічних робіт в області займалось 15 організацій.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, становив 28,3 млн.грн. Найбільша його частка (82,2%) припала на науково-технічні розробки.

Чисельність працівників основної діяльності склала 544 особи. Науковою і науково-технічною діяльністю займалося 318 дослідників, 96 осіб допоміжного персоналу, 91 технік та 39 інших працівників. Науковий ступінь доктора наук мали дві особи, кандидата наук – 24 особи

Робота підприємств авіаційного транспорту області у січні-березні 2011 року

Підприємствами авіаційного транспорту області у cічні-березні 2011р. перевезено 1 тис.т вантажів, що на 35,4% менше ніж у січні-березні 2010р. Вантажооборот авіаційного транспорту зменшився порівняно з відповідним періодом 2010р. на 21,6% і склав 0,5 млн.ткм.

У січні-березні 2011р. кількість перевезених пасажирів зменшилась на 20% порівняно з січнем-березнем 2010р. і становила 17,6 тис.осіб, пасажирооборот зменшився на 22,9% і становив 7,4 млн.пас.км.

Мережа дошкільних навчальних закладів на кінець 2010 року

На кінець 2010р. в області налічувалося 530 дошкільних навчальних закладів, що на 2 більше порівняно з 2009р., з них 510 – системи Міністерства освіти і науки України.

Переважна більшість дошкільних закла¬дів, що функціонували в області (486 або 91,7%), – заклади загального розвитку. Крім цих закладів працювали 38 (7,2%) комбі¬нованих, 4 (0,7%) спеціальні та 2 (0,4%) санаторні заклади.

Серед дошкільних навчальних закладів 58,1% становили дитячі садки, 36,4% – ясла-садки та 5,5% – навчально-виховні комплекси.

Кількість місць у дошкільних закладах, які працювали на кінець 2010р., становила 28022, що на 35 менше порівняно з відповідною датою 2009р.

На кінець 2010р. 69 (13%) дошкільних навчальних закладів не працювали впродовж року, з них 36 – не придатні для цільового використання та 33 – не працювали з інших причин. Із загальної кількості закладів, які не працювали протягом року, 64 (92,8%) – знаходилися у сільській місцевості.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах склала 27614 осіб, що на 956 осіб більше порівняно з 2009р. Із загальної чисельності дітей 47,9% склали дівчатка.

У дошкільних навчальних закладах області виховувалося 145 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 155 дітей-інвалідів та 126 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Групи спеціального призначення мали 40 дошкільних навчальних закладів (7,5% загальної кількості), які відвідували 1699 вихованців. У 50 групах для дітей з порушенням мови виховувалося 914 дітей, у 19 з порушенням опорно-рухового апарату – 298 дітей, у 18 з порушенням зору – 360 дітей, у 4 з порушенням інтелекту – 41 дитина. Працювала також одна група для дітей з порушенням слуху, яку відвідували 6 дітей.

На кінець 2010р. працювало 18 санаторних груп, з них 17 – для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції та малими формами туберкульозу, які відвідувало 408 дітей та одна група – для дітей з хворобами органів травлення для 35 дітей.

У 2010р. охоплення дітей дошкільними навчальними закладами склало 57% чисельності дітей відповідного віку, у тому числі в міських поселеннях – 71%, сільській місцевості – 35%.

Найбільше охоплення дітей дошкільним вихованням спостерігалось у містах Світловодську (84%), Кіровограді (76%), Знам’янці (71%) та Олександрії (66%), найменше – у Світловодському (19%), Компаніївському (22%), Бобринецькому та Онуфріївському (по 33%) районах.

Упродовж 2010р. вихованці дитячих закладів провели у групах 3,7 млн.днів, пропустили – 2,6 млн.днів. У середньому одна дитина за рік пропустила 100,2 дня, з них у зв’язку із хворобою – 12,9 дня.

У 457 дошкільних навчальних закладах 27397 (99,2%) дітей навчалися лише українською мовою. Також, функціонували 3 дошкільні навчальні заклади, які здійснювали навчання виключно російською мовою, в яких виховувалося 217 дітей (0,8%).

Чисельність педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів області склала 3198 осіб (у 2009р. – 3155), з яких 98,3% – жінки. Серед них найбільшу питому вагу складали вихователі – 69,2%, завідувачі – 13% та музичні керівники – 8,9%. Із загальної чисельності педагогічних працівників – 1762 (55,1%) закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації; 1426 (44,6%) завершили навчання в вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Робота підприємств сфери послуг за січень-березень 2011 року

За січень-березень 2011 року підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 692,6 млн. грн. (110,9% рівня cічня- березня 2010 року), у тому числі населенню – на суму 108,1 млн. грн. або 15,6% загального обсягу реалізованих послуг.

Серед послуг, реалізованих у січні-березні 2011 року, значна частка припадала на послуги транспорту – 68,7% або 476,1 млн. грн., пошти та зв’язку – 14,5% або 100,2 млн. грн., операції з нерухомим майном – 4,7% або 32,7 млн. грн.

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу за січень-березень 2011 року становив 107,2 грн.

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за січень-лютий 2011 року

У січні-лютому 2011р. зовнішньоторговельні операції проводились з 20 країнами Європейського Союзу.

Обсяги експорту товарів до країн Європейського Союзу становили 20 млн.дол. США, імпорту – 10 млн.дол. Питома вага експорту товарів до країн ЄС у зовнішній торгівлі області становила 31%, імпорту – 34%. Найбільші обсяги товарів експортовано до Нідерландів, Іспанії, Польщі, Німеччини, Литви.

На жири та олії тваринного або рослинного походження припадало 54% обсягу експорту, залишки та відходи харчової промисловості – 16%, одяг текстильний – 8%, насіння і плоди олійних рослин – 7%, механічні машини – 5%.

Основу імпортних надходжень склали продукти тваринного походження, машини, обладнання та механізми, недорогоцінні метали та вироби з них.

Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних послуг станом на 1 березня 2011 року

Упродовж січня-лютого 2011р. населенням м.Світловодська сплачено за житлово-комунальні послуги 12676,6 тис.грн. (79,1% нарахованих за цей період сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг за лютий 2011р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 74,1% (по області – 82,9%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у лютому 2011р. порівняно з відповідним місяцем 2010р. збільшились на 22,4% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 100кВт•год.) становили 510 грн. (по області – 510,5 грн.).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у лютому 2011р. порівняно з січнем на 12,5% і на початок березня 2011р. становила 19803,8 тис.грн., з початку року заборгованість збільшилась на 20,4%.

Продаж світлих нафтопродуктів та газу в області за березень 2011 року

У березні 2011р. 241 автозаправна станція здійснювала роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу, яких реалізовано на суму 96,4 млн. грн., з них бензину – на 59,4 млн. грн. (4,9 тис.т), дизельного пального – на 24,5 млн. грн. (2,3 тис.т), газу стисненого – на 4,8 млн. грн. (0,7 тис.т), газу скрапленого – на 7,7 млн. грн. (0,9 тис.т).

Продаж бензину в натуральному вимірі порівняно з березнем 2010р. зменшився на 3,9%, дизельного пального – на 8,6%, порівняно з лютим 2011р. – збільшився на 17,6% та 22,4% відповідно.

За січень-березень 2011р. через мережу АЗС продано 13,4 тис.т бензину. Найбільшим попитом користувався бензин марок А-90-93, частка продажу якого склала 65% загального продажу бензину, найменшим – А-72-80 (8,8%). Водночас населенням придбано 6,2 тис.т дизельного пального на суму понад 61 млн. грн.

Запаси бензину на АЗС області станом на 1 квітня 2011р. становили 3,8 тис.т, дизельного пального – 1,6 тис.т, газу скрапленого – 0,2 тис.т.

Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацією за січень-лютий 2011 року

У січні-лютому 2011р. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером області: частка в загальному обсязі обласного експорту товарів склала 30%, імпорту – 8%.

Порівняно з січнем-лютим 2010р., як обсяг експорту, так і імпорту зросли в 1,7 рази, і становили відповідно 19 млн.дол. США та 2,3 млн.дол.

До Росії експортували переважно механічні машини (46% загального обсягу експорту), жири та олії тваринного або рослинного походження (32%), електричні машини (8%), мінеральні продукти (7%).

Основу товарної структури імпортних надходжень склали механічні машини – 38%, електричні машини – 21%, чорні метали – 15%.

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у березні 2011 року

За березень 2011р. підприємствами та організаціями області використано на виробничі, комунально-побутові потреби палива дизельного 5,4 тис.т, бензину моторного – 1,8 тис.т, мазутів топкових важких – 0,6 тис.т, вугілля бурого – 0,1 тис.т. Крім того, використання вугілля кам’яного з урахуванням реалізації населенню становило 11,4 тис.т.

Порівняно з березнем 2010р. використання палива дизельного збільшилось на 38,4%, вугілля кам’яного – на 10,6%, бензину моторного – на 5,3%. Водночас зменшилось використання вугілля бурого на 60%, мазутів топкових важких – 24,7%.

Зареєстрований ринок праці в Кіровоградській області в березні 2011 року

За даними державної служби зайнятості на обліку цієї установи на 1 квітня 2011р. перебувало 20,8 тис. незайнятих громадян області, які шукали роботу, з них половину становили жінки, понад третину – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць і вакантних посад станом на 1 квітня п.р. становила 2045 проти 868 на 1 березня. Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) упродовж місяця знизилося з 25 до 10 осіб на початок квітня.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня 2011р. становила 20,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття по області за березень знизився на 0,19 в.п. і на 1 квітня становив 3,42% населення працездатного віку.

За сприяння державної служби зайнятості в березні 2011р. працевлаштовано 3,1 тис. осіб, що в 1,9 раза більше ніж в лютому.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в березні 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 12606,8 тис.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 16,6 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 760,36 грн.

Інвестиційна активність підприємств м.Світловодська за 2010 рік

За 2010р. у м.Світловодську за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 67,6 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 31,9% менше ніж за 2009р. (по області – на 9,2%).

На кожного мешканця міста в середньому припало 1226 грн. інвестицій в основний капітал, що на 49,4% менше ніж у середньому по області.

Одним із найбільш вагомих джерел фінансування в основний капітал були власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно більше половини (55,1%) усіх капіталовкладень.

Промисловими підприємствами освоєно 59,9% усіх інвестицій в основний капітал по місту. Порівняно з 2009р. обсяг інвестицій у промисловість зменшився на 51,3%.

У розвиток торговельних підприємств вкладено 5% загального обсягу інвестицій по місту. Капітальні вкладення в їх розвиток збільшились порівняно з попереднім роком на 23,3%.

У соціальній сфері спостерігалося збільшення інвестицій у підприємства, що надають комунальні та індивідуальні послуги; здійснюють діяльність у сфері культури та спорту, в 2,9 раза, установи освіти – на 0,9% та зменшення – в установи охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 77%.

Інвестиції в житлове будівництво склали 10,1 млн. грн., що в 11,8 раза більше ніж за 2009р.

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації за січень-березень 2011 року

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами за січень-березень 2011р. становив 2324,9 млн. грн., що на 18,6% більше обороту січня-березня 2010р.

Оборот ресторанного господарства (включаючи оборот підприємців-фізичних осіб) зріс на 14,4% і становив 48,1 млн. грн.

Загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації становив 2373 млн. грн., що на 18,5% більше обсягу січня-березня 2010р. У структурі загального продажу обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб складав 46,4%, підприємців-фізичних осіб – 38%, решта – організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб становив 1101,6 млн. грн., що в порівнянних цінах на 16,2% більше ніж у січні-березні 2010р.

Обсяг роздрібного товарообороту в розрахунку на одну особу в середньому за місяць з початку року по області становив 363,57 грн.

Окремі аспекти аналізу народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старші

Програмою тематичного вибіркового опитування членів домогосподарства, які приймали участь в обстеженні умов життя щодо стану їх здоров’я, у жовтні 2010р. було передбачено вивчення питання народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому.

Підсумки дослідження свідчать, що шість з кожних семи жінок області такого віку за своє життя народжували дітей.

Три з п’яти жінок першу дитину народжували у віці 20-24 років, понад чверть жінок – 15-19 років, кожна дванадцята жінка – 25-29 років, 30 років і старшому – 2,6% жінок.

Більша половина матерів області повідомили, що народили двох дітей, більше третини – одну дитину і кожна сьома жінка народила трьох і більше дітей.

У 2010р., за даними демографічної статистики, в області народилося 10531 немовля, з них 5423 хлопчики і 5108 дівчаток. Середній вік матері при народженні дитини становив 25,9 року.

Рівень народжуваності в області знизився з 10,7 народженого на 1000 жителів у 2009р. до 10,4 особи у 2010р., у міських – з 10,8 до 10, у сільській місцевості – зріс з 10,5 до 11 народжених.

Окремі аспекти щодо наявності шкідливих звичок

Здоров’я кожної людини, в значній мірі, залежить від способу її життя, наявності шкідливих звичок, зокрема тютюнокуріння.

За результатами вибіркового опитування членів домогосподарств, які приймали участь у 2010 році в обстеженні умов їх життя, більше ніж чверть населення області старші 12 років курять і з них двоє з п’яти мають цю шкідливу звичку понад 20 років.

Близько третини осіб, які курять, у середньому, викурюють за добу від 6 до 10 сигарет та більше третини осіб від 16 до 20 сигарет.

Загальновідомо, що тютюнокуріння в значній мірі сприяє утворенню раку органів дихання. За даними демографічної статистики від злоякісних новоутворень (гортані, трахеї, бронхів, легенів та інших органів дихання та грудної клітини) в області у 2010 році померло 457 осіб або 45,1 особи на 100 тисяч наявного населення.

Окремі показники одноразового вибіркового опитування домогосподарств щодо стану здоров’я населення

З метою дослідження питань, пов’язаних із доступністю для населення послуг охорони здоров’я та лікарських препаратів, а також отримання інформації щодо самооцінки та рівня захворюваності, органами державної статистики у жовтні 2010р. проведене щорічне вибіркове опитування членів домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їх життя.

Підсумки опитування, розповсюджені на всі домогосподарства області, свідчать, що 46% населення (у 2009р. – 39%) оцінювало стан свого здоров’я як “добрий”, 45% осіб вважали стан свого здоров’я “задовільним” (49%), 9% – “поганий” (12%).

Кожні п’ять з шести опитаних осіб повідомили, що у 2010р. хворіли. Більшість осіб, які перенесли захворювання, відмітили їхні довготермінові наслідки: 5,5% осіб повідомили про їхній вплив на повсякденну працездатність (у 2009р. – 5,8%), чотири з п’яти – на життєву активність (у 2009р. – 88% ), тобто можливість займатися фізичною працею, відвідувати культурні заклади, вести активний спосіб життя.

Із загальної кількості опитаних осіб 37% (у 2008р. – 32%) мали хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям. Найбільш поширеними були гіпертонія та серцеві захворювання – про наявність однієї з цих хвороб повідомили відповідно 42% та 27% осіб, які мають хронічні захворювання. Серед осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, 15% хворіють на артроз або артрит (у т.ч. ревматоїдний), 8% та 6% мають захворювання з груп хронічного бронхіту, емфіземи легенів та виразку шлунку або 12-палої кишки відповідно.

За даними опитування частка домогосподарств, в яких хто-небудь потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя порівняно з 2009р. зменшилася (на 1,3 в.п.) і становила 96%. Повідомили, що протягом року зверталися за медичною допомогою 69% опитаних осіб (у 2009р. – 63%).

Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна більшість домогосподарств, як і в опитуванні попереднього року, вказала занадто високу вартість ліків, медичних товарів, послуг охорони здоров’я.

Індекс споживчих цін у березні 2011 року

Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за березень 2011р. становила порівняно з лютим 2011р. по Україні 101,4%, по області – 101,2%.

Індекс цін виробників промислової продукції у березні 2011 року

Величина індексу цін виробників промислової продукції по Україні за березень 2011р. становила порівняно з лютим 2011р. 102,1%.

Головне управління статистики у Кіровоградській областіДля того, щоб залишити коментар, увійдіть на сайт через свій профіль у одній з соціальних мереж:Інформація
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.
Booking.com

Top