Вівторок, 28 січня 2020
Корисна інформація

Колективний договір – основний закон підприємства

Колективний договір – основний закон підприємстваКолективний договір – це правовий акт, який регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини найманих працівників і роботодавців на підприємствах в установах та організаціях, а також в їхніх структурних підрозділах незалежно від форм власності та виду діяльності.
Колективний договір розробляється та укладається на підставі чинного законодавства, що включає такі основні правові акти як Кодекс законів про працю України та Закон України "Про колективні договори і угоди", де визначено сферу укладання колективного договору, його сторони і зміст, передбачено норми щодо проведення колективних переговорів, зокрема: термін чинності колективного договору, контроль за його виконанням та інші норми.


Разом з тим звертаємо увагу, що крім вищезазначених законів існує низка інших законодавчих актів, що регулюють ті чи інші моменти пов'язані з розробкою змісту колективних договорів, наприклад: Закони України "Про оплату праці", "Про відпустки". Практично всі вони діють незалежно від того, включено положення цих законодавчих актів до змісту колективного договору чи ні. Але у той же час багато правових норм просто не можуть діяти, якщо те чи інше право (обов'язок) не закріплено в колективному договорі.

Колективний договір справедливо називають основним законом підприємства, оскільки саме він регулює форми і системи оплати праці, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, питання зайнятості, охорони праці, додаткові соціальні пільги на конкретному підприємстві, тощо. Тому змістовний колективний договір, укладений з дотриманням усіх норм і гарантій, передбачених чинним законодавством, генеральною та галузевими угодами, забезпечує інтереси сторін під час можливих спорів (або конфліктів) між сторонами соціально-трудових відносин. Отже, виконання взаємних зобов'язань за колективним договором дає змогу уникати загострення соціальної напруженості у трудовому колективі. В цьому зацікавлені обидві сторони. На даний час по місту зареєстровано 129 колективних договорів на підприємствах в установах та організаціях всіх форм власності. Необхідно підкреслити, що зараз не на всіх підприємствах, установах та організаціях міста звертається належна увага цьому дуже важливому питанню. Не своєчасно проводиться оновлення колективних договорів на новий термін, внесення змін та доповнень відповідно до змін діючого трудового законодавства.

Укладанню колективного договору завжди передують колективні переговори між адміністрацією та профспілковим комітетом чи іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом. Предметом переговорів є проект колективного договору, який узагальнює пропозиції всіх структурних підрозділів підприємства. І тільки після цього проект виноситься на схвалення загальними зборами трудового колективу (конференції).

Якість змісту колективного договору і повнота його виконання залежить і від ефективності роботи профкому, і від рівня підтримки працівниками підприємства та активної життєвої позиції працівників, готовності кожного працівника захищати свої законі права та інтереси, тому що, ухвалений колективний договір поширюється на всіх працівників підприємства, установи, організації. Профсоюзний комітет повинен ефективніше відстоювати права працівників, займати принципову позицію з багатьох питань. В той же час статтею 17 Закон України «Про колективні договори і угоди» передбачена відповідальність за ухилення від участі в переговорному процесі. Так, на осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, і ухиляються від участі в переговорах по ухваленню, зміні чи доповненню колективного договору, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади. Тобто, законодавством забезпечується права сторін, зокрема: профспілок і роботодавців на ведення переговорів та укладання колективних договорів. Контроль за виконанням зобов’язань записаних у колективному договорі проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали.

Після затвердження та підписання на загальних зборах (конференціях) трудового колективу, відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», колективний договір підлягає обов’язковій повідомній реєстрації. Реєстрація проводиться у відділі з питань праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення. Повідомна реєстрація засвідчує автентичність примірників і копії і проводиться задля врахування їхніх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних).

Л. Ляшенко,
головний спеціаліст відділу з питань праці та соціально-трудових відносин.Для того, щоб залишити коментар, увійдіть на сайт через свій профіль у одній з соціальних мереж:Інформація
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

Top