Вівторок, 21 травня 2019
Корисна інформація

Управління статистики у Світловодському районі повідомляє

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за січень 2010 року
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за січень 2010р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 564 млн.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – 375,5 млн.грн. (66,6% всієї реалізованої продукції). У структурі реалізації вагому частку продукції реалізовано підприємствами з виробництва харчових продуктів та напоїв (36,3%), машинобудування (11,2%).


Суттєву частку в обсягах реалізації харчових продуктів та напоїв становили олія та тваринні жири (55,7%), м’ясо та м’ясні продукти (19,2%); машинобудуванні – механічне устатковання (45,4%), контрольно-вимірювальні прилади (37,7%).

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Гайворонського та Добровеличківського районів, харчової промисловості – міст Кіровограда та Знам’янка, Новоархангельського, Олесандрійського, Новоукраїнського та Кіровоградського районів; машинобудування – міст Олександрії та Кіровограда.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за січень 2010р. по області становив 551,6 грн., найбільше – у містах Кіровограді (1004,2 грн.) і Світловодську (806,3 грн.) та Голованівському районі (2789,4 грн.).

Основними групами у структурі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості були товари широкого використання (47%), сировинна (36,8%) та інвестиційна продукція (15,7%). Питома вага товарів тривалого використання становила лише 0,5%.

Фінансовий стан підприємств м.Світловодська за 2009 рік
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за попередніми даними фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) за 2009р. суб’єктів господарювання м.Світловодська (крім малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) склав 127,9 млн.грн. збитку порівняно з 189,1 млн.грн. збитку за попередній рік. В цілому по Кіровоградській області за попередніми даними фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2009р. склав 125,1 млн.грн. прибутку.

Прибутковими підприємствами м.Світловодська, частка яких у загальній кількості становила 54,8%, отримано 32,6 млн.грн. прибутку, що відповідно на 7,7 в.п. більше та 8,2 млн.грн. менше порівняно з 2008 роком.

Короткі підсумки соціально-економічного становища м.Світловодська за січень 2010 року
(За даними Головного управління статистики у Кіровоградській області)
Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2009р. становив 610,7 млн.грн.

Будівництво. У січні 2010р. будівельниками району виконано робіт на суму 208 тис.грн., що на 2,9% менше порівняно з відповідним періодом 2009р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні 2010р. перевезено 11,2 тис.т вантажів, що на 7,7% більше ніж у січні 2009р. Вантажооборот збільшився на 17,1% і склав 2,4 млн.ткм. Перевезено 444,3 тис. пасажирів, що на 23,8% менше ніж у січні 2009р., пасажирооборот збільшився на 1,6% і склав 6,9 млн.пас.км.

Зовнішня торгівля товарами. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 2009р. становив 23,3 млн.дол. США і зменшився порівняно з 2008р. на 65,1%, імпорту – 11 млн.дол. та на 68,5% відповідно.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень 2010р. становив 7,2 млн.грн., що на 1,6% більше обсягу січня 2009р.

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні становила 1503 грн., що у 2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (744 грн.) та прожиткового мінімуму для працездатної особи (744 грн.).

Населення. На 1 січня 2010р. в районі, за попередніми даними, проживало 55,4 тис. осіб. Упродовж 2009р. чисельність населення скоротилася на 299 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів склало 5,4 особи.

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську за січень 2010 року
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за оперативними даними у січні 2010р. автотранспортними підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) перевезено 11,2 тис.т вантажів, що на 7,7% більше ніж у січні 2009р., вантажооборот збільшився на 17,1% і становив 2,4 млн.ткм.

У січні 2010р. вантажні перевезення здійснювало 6 автопідприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі вантажних перевезень по області у січні 2010р. склала 7,6%.

Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємства, якими у січні 2010р. перевезено 0,4 млн.пасажирів, що на 23,8% менше ніж у січні 2009р. Пасажирооборот збільшився на 1,6% і склав 6,7 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області у січні 2010р. склала 7,3%.

Демографічна ситуація на території Світловодської міської ради на 1 січня 2010 року
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що станом на 1 січня 2010р. в області, за оцінкою, проживало 1017,8 тис. осіб. Внаслідок демографічних процесів у 2009р. чисельність населення області скоротилась на 9,2 тис. осіб.

На початок 2010р. на території Світловодської міськради проживало 55,4 тис. осіб (5,4% загальної чисельності населення області). За 2009р. чисельність населення міськради зменшилась на 299 осіб (у розрахунку на 1000 жителів це становило 5,4 особи).

Скорочення населення міськради стало наслідком перевищення показника природної складової за 2009р. (число померлих більше числа народжених на 322 особи) над позитивним сальдо міграції (число прибулих до міськради більше числа вибулих на 23 особи).

За 2009р. показник природного скорочення населення по міській раді становив 5,8 особи (у 2008р. – 7,5 особи на 1000 жителів ).

Міграційний приріст населення міськради в 2009р. становив 0,4 особи (у 2008р. – 0,2 особи на 1000 жителів).

Робота підприємств сфери послуг у м.Світловодську за січень 2010 року
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг у січні 2010р. становив 3462,4 тис.грн., у тому числі населенню – на суму 1747,5 тис.грн. або 50,5% загального їх обсягу.

Питома вага реалізованих послуг по місту становила 1,8% загального обсягу послуг, реалізованих по області.

У січні 2010р на ринку послуг фактично працювало 61 підприємство. Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 943 особи.
Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу по місту за січень 2010р. склав 31,5 грн. проти 35,6 грн. в цілому по області.

Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних послуг станом на 1 лютого 2010 року
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що упродовж січня 2010р. населенням м.Світловодська сплачено за житлово-комунальні послуги 5120,5 тис.грн. Рівень оплати житлово-комунальних послуг за січень 2010р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 65,4% (по області – 66,2%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку з урахуванням електроенергії (із розрахунку 100кВт/год.) у січні 2010р. становили 478,80 грн. (по області – 463,42 грн.).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у січні 2010р. порівняно з груднем 2009р. на 18,9% і на початок лютого 2010р. становила 17049,1 тис.грн.

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська у січні 2010 року
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у січні 2010р. будівельними підприємствами м.Світловодська виконано робіт на суму 208 тис.грн., що на 2,9% менше порівняно з січнем 2009р. Їх частка становила 1,8% загального обсягу будівельних робіт по області.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 87,5% загального обсягу, решта – з поточного ремонту (12,5%).

На зменшення обсягів будівництва, в основному, вплинула робота підприємств, які займалися будівництвом будівель та споруд.

Введення в експлуатацію житлових будівель та виробничих потужностей у м.Світловодську за 2009 рік
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 2009р. у м.Світловодську введено в експлуатацію 2 квартири загальною площею 349 м2, що на 94% менше ніж за 2008р. (по області – на 48,2% менше). Частка житла введеного у місті склала 0,5% загального обсягу житла по області.

Усе житло введене індивідуальними забудовниками.

Серед виробничих потужностей введено в експлуатацію 1,25 км ліній електропередачі, 0,25 км берегоукріплювальних споруд, цех з виробництва олії нерафінованої потужністю 26,8 тис.т на рік та інші об’єкти.

Щодо публікації індексів споживчих цін
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє що величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) по Україні за лютий 2010р., становила 101,9% порівняно з січнем 2010р., по області – 102,0%.

Роздрібний товарооборот за січень 2010 року
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за січень 2010 року підприємствами області (юридичними особами), що здійснюють роздрібну торгівлю та ресторанне господарство, реалізовано споживчих товарів на суму 277,8 млн.грн., що в порівнянних цінах на 5,9% менше ніж у січні 2009 року.

Підприємствами м.Світловодська у січні 2010 року реалізовано споживчих товарів на суму 7,2 млн.грн., що становило 2,7% обсягу товарообороту області. У розрахунку на одного жителя міста обсяг продажу в середньому за місяць склав 128,99 грн. проти 270,45 грн. на одного жителя області.

Порівняно з січнем 2009 року обсяг роздрібного товарообороту по місту, включаючи ресторанне господарство, збільшився на 1,6% (в порівнянних цінах).

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування у 2009 році
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що упродовж 2009р. кількість працівників, які відповідно до законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” мали статус державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування м.Світловодська збільшилася порівняно з попереднім періодом на 1% і на 31 грудня 2009р. становила 487 осіб (4,6% загальної кількості найманих працівників великих та середніх підприємств району).

Державні службовці склали 70%, посадові особи місцевого самоврядування – 30%. Серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування більш ніж три чверті становили жінки.

Щодо публікації індексів цін виробників промислової продукції
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що величина індексу цін виробників промислової продукції по Україні за лютий 2010р., становила 101,9% порівняно з січнем 2010р., по області – 98,4%.

Зміни споживчих цін по області у січні 2010р.
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що споживчі ціни по області в січні 2010р. порівняно з груднем 2009р. зросли на 2,1% (по Україні - на 1,8%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,1%. Найбільше (15,6%) підвищились ціни на овочі, з них огірки та помідори закритого грунту подорожчали на 54,3% та 49,1% відповідно, капуста – на 42,3%, буряк – на 24,3%, картопля – на 19,2%, цибуля ріпчаста – на 14%, морква – на 6,7%. Суттєво подорожчав цукор (на 12,3%). На 2,2-9,9% подорожчали олія, крупи і бобові, кондитерські вироби з цукру, маргарин, фрукти, кисломолочна продукція, масло, сметана, яйця, молоко, сири, консервоване молоко.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,3% за рахунок підвищення цін на тютюнові вироби на 0,6%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 5,8% зумовлене в першу чергу подорожчанням проїзду у міському транспорті (на 11,6%), палива та мастил (на 4,9%).

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2% за рахунок підвищення квартирної плати (на 1,1%), вартості твердого палива (на 1%), скрапленого газу (на 0,7%).

Підвищення цін на послуги відпочинку та культури на один відсоток зумовлене, в основному, зростанням цін на туристсько-екскурсійні послуги та кабельне телебачення (на 3,4%).

У сфері охорони здоров'я зафіксовано зниження цін на 0,1%, в т.ч. за рахунок здешевлення фармацевтичної продукції – на 0,5%.Для того, щоб залишити коментар, увійдіть на сайт через свій профіль у одній з соціальних мереж:Інформація
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

Top